Image top

Wat is Osteopathie?


De osteopathie is ontstaan rond 1900 in Amerika. Door de jaren heen heeft de osteopathie zich ontwikkeld tot een manuele geneeskunst die zich bezighoudt met de kwaliteit en kwantiteit van de weefselmobiliteit. Tijdens de zes-jarige opleiding tot osteopaat staan de anatomie en de fysiologie centraal.

De osteopathie baseert zich hierbij op drie fundamenten:

  1. Het lichaam is een biologische eenheid
  2. Vorm en functie zijn wederkerig afhankelijk van elkaar
  3. Het lichaam heeft een zelfhelend vermogen

 

De osteopaat onderzoekt en behandelt de drie systemen van het lichaam:

  1. Het pariëtale systeem (bewegingsapparaat)
  2. Het viscerale systeem (organen)
  3. Het craniale systeem (schedelbotstukken, hersenvliezen, heiligbeen)

De osteopaat werkt alleen met de handen. Er worden geen apparaten gebruikt en/of medicijnen voorgeschreven. Wel kan het zijn dat voedingsadvies/oefeningen of houdingsinstructies complementair meegegeven worden. Mocht Osteopathie Jorna Almelo vermoeden dat een andere (para)medische discipline noodzakelijk is ter verbetering van uw gezondheidstoestand zal hij u doorverwijzen. Dit gaat dan met goedkeuring van u middels een osteopatisch verslag en aanbeveling.
Tijdens het onderzoek wordt het lichaam onderzocht op (verlies van) beweeglijkheid.
Op het moment dat door wat voor reden dan ook een bewegingsverlies ontstaat, kan dit leiden tot functieverlies met mogelijk klachten tot gevolg. Omdat het lichaam een eenheid is kunnen klachten zich ergens anders uiten dan waar het bewegingsverlies (de osteopathische disfunctie) zich bevindt. Daarom zal een osteopaat het hele lichaam onderzoeken.
Mogelijke oorzaken van bewegingsverlies zijn: trauma’s, operaties, ontstekingen, een verkeerd voedingspatroon,verkeerde werkhouding etcetera.

 

De laatste 15 jaar ontwikkelt de osteopathie zich in Nederland sterk. Inmiddels kent ons land ongeveer 400 geregistreerde osteopaten,waaronder Mark Jorna DO.MRO. In andere landen, zoals Amerika en Engeland, is osteopathie een erkende vorm van gezondheidzorg. Ook Nederland erkent deze unieke vorm van geneeskunde steeds vaker.