Image top
Image top

Onderzoek en behandeling


Osteopathie Jorna Almelo begint met het stellen van vragen over uw gezondheidsverleden (anamnese). Gelet wordt op details uit het verleden – zoals operaties en voormalige ziekten – die van betekenis kunnen zijn voor uw huidige situatie. Uw lichaam zal na een eerdere ziekte proberen zichzelf te compenseren. Lukt dat niet, dan loopt u kans op nieuwe klachten. Er kan verband zijn met oude gezondheidsproblemen.

Na de anamnese volgt een uitgebreid lichamelijk onderzoek. Gekeken wordt naar bewegingsverlies in:

  1. uw bewegingsapparaat (pariëtaal systeem, zoals spieren,wervelkolom,bindweefsel etc.)
  2. uw organen (visceraal systeem, zoals maag,darmen etc.)
  3. uw schedel (craniaal systeem,zoals schedelbotstukken,heiligbeen etc.)

De samenhang tussen alle systemen in uw lichaam en de beïnvloeding over en weer kunnen leiden tot problemen op andere plaatsen. Uit het onderzoek kan dan ook blijken dat de oorzaak van de gezondheidsklachten zich ergens anders in uw lichaam bevindt. Tevens volgt uitsluitingsdiagnostiek om te bepalen of ik met u kan starten met behandelen of dat u verder eerst doorverwezen moet worden naar uw behandelend (huis)arts.

De behandeling

Als u gezondheidsproblemen hebt, wilt u het liefst dat deze zo snel mogelijk verdwijnen. Osteopathie Jorna Almelo richt zich niet alleen op het behandelen van uw lokale klachten, maar probeert meer naar de oorzaak van de klachten te zoeken en deze te herstellen. Die ligt vaak in het gebrek aan bewegelijkheid van uw weefselstructuren. Daarom probeer ik de mobiliteit te bevorderen en zo zelfgenezing te bevorderen. Hoe? Door los te maken wat los moet zitten. Zo geeft de osteopaat de structuur van uw lichaam zijn bewegingsvrijheid terug en kan uw lichaam zichzelf weer herstellen. Het resultaat? U zit weer lekker in uw vel. Vaak kan dit ondersteund worden door oefeningen voor thuis of in samenwerking met behandelingen elders(fysiotherapeut,diëtiste,etc.)

De osteopathie richt zich met name op de chronische en terugkerende klachten, maar ook bij acute letsels kan het zinvol zijn te behandelen.
De oorzaak hiervan kan liggen in een of meerdere van de drie systemen van het lichaam.
Het unieke van de osteopathie is dat het kijkt naar alle drie systemen om uit te zoeken waar de oorzaak van de klacht ligt.
Zo kan een probleem ter hoogte van de lever bijvoorbeeld schouderklachten veroorzaken. Darmklachten kunnen de oorzaak zijn van chronische lage rugpijn en een dysfunctie tussen schedelbotten kan leiden tot hoofdpijn, buikklachten bij baby’s tot spugen of ontroostbaar huilen.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van hoe een osteopathische dysfunctie in het lichaam zich kan uiten.