Kinderen met buikklachten, bijvoorbeeld obstipatie of prikkelbaar darmsyndroom