en vele andere klachten die het stempel krijgen ‘U moet er maar mee leren leven’